[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Statsrevisorerne har i dag behandlet Rigsrevisionens notat om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Det fremgår af notatet, at Rigsrevisionen finder forsvarsministerens tiltag i forhold til sagen om indkøb i Ejendomsstyrelen tilfredsstillende.

Rigsrevisionen vurderer, at ministerens tiltag i forhold til at sikre, at Rigsrevisionen fremadrettet får korrekte oplysninger er tilfredsstillende, hvorfor punktet lukkes. Endvidere finder Rigsrevisionen det tilfredsstillende, at Forsvarsministeriet har iværksat en lang række initiativer for at forbedre kontrolmiljøet og den overordnede forvaltning af indkøb på vedligeholdelsesområdet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Rigsrevisionen oplyser også, at de fortsat vil følge op på resultaterne af de igangsatte tiltag og orientere Statsrevisorerne om:

  • resultatet af de 3 eksterne undersøgelser 
  • arbejdet med at få udarbejdet nye skriftlige forretningsgange på indkøbsområdet, som lever op til regnskabsbekendtgørelsens krav til kontrol og dokumentation 
  • arbejdet med kompenserende kontroller ved godkendelse af spærrede fakturaer – og dokumentationen heraf 
  • systemunderstøttelsen af forretningsgangene på indkøbsområdet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Forsvarsministeriet er i fuld gang med opfølgning på de 4 nævnte punkter. I sidste uge blev de to revisionsundersøgelser tildelt til et revisionsfirma.