[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udsender hermed forslag til plan for placering af nye militære kørespor på statens arealer i Oksbøl-området i offentlig høring.
Som følge af aftale på forsvarsområdet 2018-2023 tilføres Forsvaret øget mandskab og materiel. Derudover indebærer den sikkerhedspolitiske situation, at Forsvaret nu i højere grad skal kunne operere med større hærenheder, og at de enkelte militære tropper: Kamp-, ildstøtte-, ingeniør- og logistiktropper, skal kunne arbejde tæt sammen. Der er derfor i Oksbøl behov for at etablere nye militære kørespor.
Forsvarsministeriet, Hærkommandoen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen udarbejdet forslag til plan for placering af nye militære kørespor på statens arealer i Oksbøl-området. Sporene vil forbinde Oksbøl og Nymindegab Skyde- og Øvelsesterræn, og sigter mod bedst muligt, at opfylde Forsvarets behov og samtidig tage hensyn til naboer, natur og friluftsliv.
Forslaget til plan for placering af nye militære kørespor på Miljø- og Fødevareministeriets og Forsvarsministeriets arealer fremgår af nedenstående kortmateriale:
Spor og Veje i Oksbøl området. A0-format. Udgave 19. december 2019.pdf

Her er placeringen af de enkelte spor angivet, og det er muligt at zoome ind på kortet, så man kan se de nøjagtige sporforløb på statens arealer i Oksbøl-området. Spor på tilstødende arealer aftales med berørte lodsejere og fremgår derfor ikke af høringsmaterialet.
Høringsperioden løber frem til den 29. februar 2020

Hvis du har spørgsmål til forslag til sporplanen, så vil der være mulighed for, at deltage i et dialogmøde søndag den 16. februar 2020 kl. 10:00-13:00 ved Selager Lade, øvelseskulissen i Forsvarets øvelsesterræn i Oksbøl, herunder en rundvisning i området, hvor der vil være mulighed for en direkte dialog om projektet.
Program for dialogmødet med adresse udsendes senere på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hjemmeside (www.ejendomsstyrelsen.dk).
Høringssvar anført navn bedes fremsendt til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på fes@mil.dk, mærket ”Høringssvar til sporplan”.
Når høringsperioden er afsluttet, ultimo februar 2020, vil Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse behandle de indkomne høringssvar i samarbejde med Forsvarskommandoen og Naturstyrelsen, hvorefter der udarbejdes et samlet høringssvar, der vil blive offentliggjort på denne hjemmeside.
Høringssvarene forventes at være færdigbehandlet i slutningen af marts 2020.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gør opmærksom på, at besvarelser af denne høring er omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 13 (GDPR), hvor høringssvar og afsenders navn vil blive offentliggjort.
Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til Forsvarsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet, herunder Naturstyrelsen, og resultatet af de modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hjemmeside.
Du kan læse mere om GDPR på www.ejendomsstyrelsen.dk eller kontakte vores GDPR ansvarlige medarbejder på tlf.nr.: +45 7281 3000 eller mail: FES-KTP-JA-DPO@mil.dk