[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

I årevis har et manuelt betjent netværk af master varslet omgivelserne om, at der er skydeaktivitet i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. Hver eneste mast skulle besøges for at trække den karakteristiske røde kugle til tops og lygterne tændes ved nedsat sigtbarhed eller i de mørke timer.

Nu erstattes de gamle master af nyere, højere og fremtidssikrede master, og det er tiltrængt.

 

 

Farvel til de gamle mast (tv) og goddag til den nye (th)

 

 

Omringet af turister
Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn ligger med de to populære sommerhusområder - Blåvand mod syd og Vejrs mod nord - som nærmeste naboer. Tidligere var det ejerne, der brugte sommerhusene, mens det nu for langt størstedelen er turister, der lejer sig ind i et sommerhus for en uge eller to. De er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt opmærksomme på forholdsreglerne omkring Oksbøl, selvom der er et godt samarbejde med turisterhvervet.

- Vi oplever dagligt, at der opstår potentielt farlige situationer, når vi skyder med skarpt. Det er turister, der kommer til fods langs stranden. Det er cyklister, der kører gennem området, og det er sejlere, der ikke tjekker, at farvandet er afspærret, fortæller chef for skydesikkerhed i Oksbøl major Stig Gunnar Larsen.

Hver gang der konstateres brud på sikkerheden indstilles skydningen, de uvedkommende gæster hjælpes ud af området og området tjekkes for yderligere indtrængende. Alt imens går der værdifuld tid fra soldaternes uddannelse og træning.


Kilde: TV2 SYD

Klar til 50 år i vind og vejr
Det nye varslingssystem består af 27 otte meter høje master, der både er højere og står tættere end de gamle master. Og så kan de fjernbetjenes fra skydesikkerhedskontoret på Oksbøl Kaserne. Det betyder, at det er slut med ture ud til hver mast for at trække de røde balloner op og tænde lygterne.


De nye master er udviklet i samarbejde med leverandøren, der har foretaget grundige test. Blandt andet har en mast i døgndrift hevet den røde kugle op og ned for at sikre, at systemet kan holde. Skulle strømmen gå, kan masten stadig betjenes manuelt. Masterne er forberedt med rigeligt strøm og lyslederkabler, så der kan tilføjes udstyr på masterne, hvis det bliver nødvendigt, og de kan modstå de kraftige vinde, der ind i mellem raser ind over området fra uden fra Nordsøen

- Vi er ved at udvikle og fremtidssikre hele skyde- og øvelsesområdet til de næste 50 år, så vi håber, at de nye master kan stå lige så længe, fortæller major Stig Gunnar Larsen.

Krævende koordinering og samarbejde
Det er ikke nogen nem opgave at sætte de 27 nye master op. En ting er, at det er en stor opgave i sig selv at trække kabler, sætte fundamenter og rejse master. En anden ting er, at der er adskillige fredninger i området. Både kulturhistoriske og naturmæssige. Og så er der lige det med ammunitionsgenstande i området.

- Vi har både §3- og Natura2000-områder, kulturminder og klitfredninger, der skal tages hensyn til. Heldigvis kan alle se fornuften i, at vi får det her system, så vi kan varsle bedst muligt, når vi skyder, forklarer projektleder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Jesper Jokumsen.

Størstedelen af arbejdet med at lægge de omkring 26 kilometer kabel mellem masterne og kasernen er lavet at et entreprenørfirma, men i det område, hvor der er risiko for at støde på ueksploderet ammunition har Ingeniørregimentet fra Skive foretaget gravearbejdet.


På trods af de udfordringer COVID-19 har givet med hjemsendelse af medarbejdere fra arbejdspladserne, så er det lykkes at holde tidsplanen.

- Alle involverede parter har gjort et stort stykke arbejde for at få projektet til at skride frem efter planen. Nu skal vi have de sidste master op og testet systemet, fortæller Jesper Jokumsen, og krydser fingre for, at resten af projektet forløber planlagt.

- Vi skyder igen i uge 35, så der er det klar, afslutter major Stig Gunnar Larsen.

 

Fakta

Der opsættes 27 master.

Masterne er 8 meter høje.

Hvert fundament vejer 7-8 ton.

Der er trukket 26 kilometer lyslederkabler, så masterne kan styres fra Oksbøl Kaserne.

Masterne er udstyret med en stor, rød kugle og lys, og kan udstyres med kameraer eller andet udstyr.

I forbindelse med opsætningen af de nye master sættes der også flere skilte op. Heraf er flere belyste.

Prisen for det nye varslingssystem er 12 millioner kroner.