Svanemøllen Kaserne

Svanemøllens Kaserne skal udbygges som centrum for forsvarsrelaterede uddannelser med et grønt campusområde til Forsvarsakademiet.

Endvidere skal Forsvarets Efterretningstjeneste samles i et nybygget domicil på området, og der skal etableres et permanent helikopterberedskab til støtte for Rigspolitiet - herunder navnlig helikopterberedskab til Politiets antiterrorberedskab. Antiterrorberedskabet er etableret med det formål at beskytte borgerne i København. Beredskabet har siden 2017 opereret midlertidigt fra kaserneområdet. 

De nye funktioner på kaserneområdet er hovedsageligt begrundet med national sikkerhed, hvilket er et statsligt anliggende. Derfor har erhvervsministeren besluttet at fastlægge rammerne for planlægningen for kaserneområdet, og har anmodet Erhvervsstyrelsen om at udarbejde et forslag til et landsplandirektiv. Der kan læses generelt om landsplandirektiver på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Landsplandirektivet vil blive tillagt samme retsvirkning som kommuneplanrammer. Iværksættelse af bygge- og anlægsarbejde, der forudsat er i landsplandirektivet, vil ikke kræve lokalplan. 

Helhedsplanen er netop offentliggjort, og du kan læse den her på hjemmesiden.

Kontakt
For yderligere information, kontakt FES pressevagt på tlf.nr.: 2534 8400