Svanemøllen Kaserne

 

Et godkendt landsplandirektiv betyder, at Ejendomsstyrelsen kan begynde projektering og myndighedsbehandling af projekterne i fase 1, som løber fra 2021 – 2023.

"Godkendelsen af landsplandirektivet er en vigtig milepæl for udmøntningen af helhedsplanen og de kommende projekter” understreger Henrik Sørensen, chef for Projektdivisionen i Ejendomsstyrelsen.

Som led i udmøntningen af politiske aftaler på forsvarsområdet skal der de kommende år etableres yderligere funktioner til forsvars- og beredskabsformål på Svanemøllen Kaserne. Det drejer sig om følgende:

  • Svanemøllen udbygges som centrum for forsvarets uddannelser, og der etableres et grønt campusområde.
  • Der bygges et domicil til Forsvarets  Efterretningstjeneste.
  • Der etableres et permanent helikopterberedskab til støtte for Rigspolitiet – herunder navnlig støtte til Politiets antiterrorberedskab. Beredskabet har siden 2017 opereret midlertidig fra kasernen.

Landsplandirektivet har været i høring august- oktober 2020. Høringssvar og høringsnotat kan ses på: hoeringsportalen.dk.