MHMM_kort_HP_2020_artikel-2020

Vi har netop underskrevet kontrakt med CASA A/S om hovedentreprisen for byggeri af fire garager med mandskabsfacilitet.

”Vi ser frem til at komme i gang med byggeriet på Dragonkasernen. Byggepladsen forventes etableret i oktober”, fortæller Christian Enemark, projektchef ved Ejendomsstyrelsen.

 

Udover de fire garager med mandskabsfacilitet etableres også en ny miljøplads og parkering til sværtransport på Dyrby Vestergård. Endelig rives mange af de eksisterende garager ned for at give plads til de nye.

 

Projektet startes op i oktober, og i november starter nedrivningen af de eksisterende garager. Den første garage forventes at stå færdig i januar 2022 og den sidste i august 2022.

 

Den største investering i arbejdsmiljø og garagering i Hærens historie
Byggeriet er en del af projekt Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter. Det samlede projekt består af 32 byggeanlægsprojekter fordelt på ni tjenestesteder i hele landet, som opføres i de kommende år. Projektet er et af de største byggeanlægsprojekter i Hæren nogensinde – og det primære formål har været at forbedre arbejdsvilkårene for de soldater, der skal vedligeholde køretøjerne, samt sikre moderne faciliteter til opbevaring af hærens store tunge køretøjer. Samtidig etableres forbedrede faciliteter til opbevaring af enhedsmateriel og personlig udrustning, samt bade- og omklædningsfaciliteter.