Klimaregnskabet viser, hvordan Forsvarets aktiviteter påvirker miljøet.

Klimaregnskabet for 2019 viser for første gang en nedadgående tendens i energiforbruget i bygninger og på påvirkningen fra tjenesterejser.

Du finder klimaregnskabet for 2019 på siden her