[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Høringsperioden blev afsluttet den 29. februar 2020. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse behandler nu de indkomne høringssvar i samarbejde med Forsvarskommandoen og Naturstyrelsen, hvorefter der udarbejdes et samlet høringssvar.

Omfanget af de indkomne høringssvar medfører, at de først forventes at være færdigbehandlet i slutningen af april 2020.

OBS: Grundet mange indkommende høringssvar, er vi endnu ikke helt færdige med at behandle alle svarene endnu. En samlet besvarelse vil blive lagt på hjemmesiden så snart den er færdig.

Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til Forsvarsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet, herunder Naturstyrelsen, og resultatet af de modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hjemmeside.