[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Høringsperioden blev afsluttet den 29. februar 2020. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse behandler nu de indkomne høringssvar i samarbejde med Forsvarskommandoen og Naturstyrelsen, hvorefter der udarbejdes et samlet høringssvar.

Omfanget af de indkomne høringssvar medfører, at de først forventes at være færdigbehandlet i slutningen af april 2020.

Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til Forsvarsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet, herunder Naturstyrelsen, og resultatet af de modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hjemmeside.