[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Der arbejdes på at udstede et landsplandirektiv for Svanemøllens Kaserne.

Forsvarsministeriet skal udvikle Svanemøllens Kaserne, så den fremover kan rumme en række nye funktioner, som led i udmøntningen af politiske aftaler på forsvarsområdet.

Således skal der etableres et permanent helikopterberedskab til støtte for politiets antiterrorberedskab i Københavnsområdet.

Endvidere skal der etableres et nyt samlet domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste på kaserneområdet.

Endelig skal der ske en række tilpasninger og samling af funktioner på Svanemøllens Kasernen.

Da de nye funktioner er begrundet i national sikkerhed, arbejdes der på et landsplandirektiv for det samlede kaserneområde.

Landsplandirektivet vil tage udgangspunkt i helhedsplanen for Svanemøllens Kaserne, hvor det samtidig er hensigten at give området et mere grønt udtryk.

Af sikkerhedsmæssige og operative grunde vil kaserneområdet også fremover være et militært område.

Forslag til landsplandirektiv sendes i offentlig høring den 14. august 2020.
Dette forventes godkendt i november 2020.

Du kan læse generelt om landsplandirektiver på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

For yderligere information, kontakt FES pressevagt på tlf.nr.: 2534 8400