Tidslinje

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse yder støtte til Fødevarestyrelsens opgave med at deponere aflivede mink som konsekvens af COVID-19. Fødevarestyrelsen er den faglige leder og bygherre på udgravningsområderne.

 

Ejendomsstyrelsen har støttet Fødevarestyrelsens udgravningsområder ved at levere civile entreprenørmaskiner til udgravning af deponi til mink.

 

300 meters forsigtighedsprincip til Boutrup Sø

Miljøstyrelsen meddeler den 9. november 2020 om eftermiddagen, at styrelsen ønsker et anlægge et forsigtighedsprincip, hvor udgravninger skal være placeret 300 meter fra Bovtrup Sø. På dette tidspunkt er der allerede anlagt en række graverender, der vurderes at være placeret tættere end 300 meter på Bovtrup Sø.

Ejendomsstyrelsen gør den. 9. november 2020 opmærksom på, at forsigtighedsprincippet vil mindske Fødevarestyrelsens kapacitet til deponi i Holstebro. Miljøstyrelsen meddeler den 9. november 2020, at styrelsen ønsker at genoverveje forsigtighedsprincippet. Miljøstyrelsen meddeler den 10. november 2020 om eftermiddagen, at styrelsen ønsker at et forsigtighedsprincip anlægges, hvor der ikke udgraves render til deponi, som er tættere end 300 meter på Bovtrup Sø.

Ejendomsstyrelsen støtter herefter Fødevarestyrelsen ved at foretage tildækning af ikke-benyttede graverender, som vurderes at være placeret tættere end 300 meter på Bovtrup Sø.

Den 16. november 2020 gør Ejendomsstyrelsen Miljøstyrelsen opmærksom på, at der kan være fyldte render, som er placeret tættere end 300 meter på Bovtrup Sø. Miljøstyrelsen foretager den 17. og 18. november 2020 tilsyn i udgravningsområder Karup og Holstebro. Den 20. november 2020 foretager Miljøstyrelsen opmåling af afstande fra tildækkede render til Bovtrup Sø i Holstebro øvelsesterræn. Der anvendes landmåler.

 

Tidslinje:

 1. november 2020
 • Miljøstyrelsen udpeger mulige områder til udgravning på kort og giver dispensation fra kravet om miljøtilladelse til nedgravning af pelsdyr.
 1. november 2020
 • Forsvarsministeriet bemyndiger Ejendomsstyrelsen til at bestille civile entreprenører til støtte for etablering af deponi til mink i Karup og Holstebro.
 • Udgravningsområder Karup og Holstebro påbegyndes etableret inden for de af Miljøstyrelsen udpegede områder.
 1. november 2020
 • Fortsat etablering af udgravningsområder Karup og Holstebro inden for de områder, som Miljøstyrelsen har udpeget.
 1. november 2020
 • Mink modtages til deponi i Holstebro og Karup.
 1. november 2020
 • Mink modtages til deponi i Holstebro og Karup
 • Miljøstyrelsen ønsker at indføre et forsigtighedsprincip med en afstand på 300 meter til Boutrup Sø i Holstebro øvelsesterræn.
 1. november 2020
 • Miljøstyrelsen oplyser, at man efter genovervejelse har besluttet at anlægge forsigtighedsprincippet om 300 meters afstand til Boutrup Sø.
 • Etablerede render, som er tættere end 300 meter på Bovtrup Sø, men ikke anvendt til mink, tildækkes efter aftale med Miljøstyrelsen.
 1. - 13. november 2020
 • Ejendomsstyrelsen tildækker de render, som åbenlyst ligger indenfor 300 meter af Bovtrup sø, og som ikke er anvendt til mink.
 1. november 2020
 • Ejendomsstyrelsen gør Miljøstyrelsen opmærksom på, at det vurderes, at der er tildækkede render med mink, som er tættere end 300 meter på Bovtrup Sø.
 1. november 2020
 • Miljøstyrelsen foretager opmåling af afstande fra tildækkede render til Bovtrup Sø i Holstebro øvelsesterræn. Der anvendes landmåler.