[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse åbner et F-35 kontor i Vojens Lufthavn mandag den 29. juni 2020.

Formålet med F-35 kontoret er at give vejledning om, hvilke muligheder borgerne har i kompensationsordningen for F-35-støj fra Flyvestation Skrydstrup, og hjælpe borgerne, hvis den praktiske del i ansøgningen skulle give anledning til spørgsmål.

I øjeblikket modtager ejerne af de boliger, der er omfattet af kompensationsordningen, brev i deres e-Boks. Heri fremgår det, hvilke muligheder, der er i forhold til den enkelte bolig, samt en vejledning til ansøgning om kompensation. Borgere undtaget for e-Boks modtager lignende materiale via normal postomdeling.

- Selvom vi sender information ud direkte til borgerne, så kan der alligevel være spørgsmål til de tre forskellige kompensationsmuligheder og den praktiske del af ansøgningsprocessen, og der vil vi gerne være tæt på borgerne omkring Flyvestation Skrydstrup, fortæller Karen-Marie Mortensen, der er fast medarbejder i F-35 kontoret.

Borgerne kan komme forbi F-35 kontoret alle hverdage mellem 10 og 14, men det er også muligt at træffe aftaler om vejledning udenfor det tidsrum både i kontoret eller en opringning.

Henvendelser til F-35 kontoret i Vojens Lufthavn kan ske via Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på telefon 7281 3000 eller e-mail fes@mil.dk

Der er også information om kompensationsordningen på Ejendomsstyrelsen.dk/f-35