[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Projektet med at sikre Kastellet mod oversvømmelser led imidlertid skibbrud, da COVID-19-virussen for alvor ramte Danmark.

For at sikre historiske fund på det næsten 400 år gamle fæstningsområde er arkæologer fra Københavns Museum med når der graves. Da Statsministeren sendte alle offentligt ansatte ,der ikke løste samfundskritiske opgaver, hjem måtte arkæologerne også stillegummistøvlerne og forlade Kastellet.

Det så ud til at gå hårdt ud over tidsplanen på Kastellet, for uden historiekyndig bistand måtte projektet alvorligt ned i gear. At arbejde uden er nemlig ikke en mulighed, når man arbejder et sted, hvor fredningslagene er tykkere end jordlagene.

Alle parter i projektet er interesserede i, at den tidsplan der er lagt holdes. Derfor blev der hurtigt lagt en plan for, hvordan projektet kunne komme tilbage i højeste gear, mens der samtidig bliver passet godt på hinanden.

Københavns Museum og arkæologerne var heldigvis med på planen, så arbejdet med at sikre Kastellet mod de oversvømmelser, der et par gange har sat det bevaringsværdigefæstningsværk under vand, kører igen for fuld styrke.

Arbejdet forventes at blive afsluttet med udgangen af 2021. Til den tid vil der være skiftet kloakker på hele Kastellet, samt lavet et underjordisk forsinkelsesbassin og en pumpestation, der kan lede regnvand væk fra Kastellet og ud i havnebassinet. Du kan se mere om projektet her.