[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

”Hver gang vi laver en bygning af denne type, rydder vi et areal, der svarer til grønsværen i Parken, og på det areal placerer vi en bygning på størrelse med en stor håndboldhal. Her samler vi de funktioner, den operative soldat skal bruge i løbet af sin arbejdsdag – fra han møder ind i civil til han pakker sit køretøj og rykker ud”, betonede oberstløjtnant Lars Rix, chef for kapacitetsafdelingen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i sin tale ved indvielsen.

Bygningen rummer 16 standpladser til de største køretøjer i Forsvaret, bad og omklædningsfaciliteter til optil 175 personer, sikrede materieldepoter, briefingrum mm. Dermed skabes der forbedrede rammer for soldaterne og det sensitive avancerede udstyr, som er en central del af deres træning.

Bygningen er en del af projekt Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter, hvor der investeres ca. 1,5 milliard i mærkbare forbedringer af Hærens faciliteter.Projektet foregår i faser og dækker nybyggeri og renovering på følgende kaserner Oksbøl, Holstebro, Slagelse, Høvelte, Skive, Fredericia, Aalborg og Bornholm.