[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Den nye bane er etableret i et brandbælte i Borris Skydeterræn. Her kan skytterne se opspringene i det løse sand og bedre identificere og korrigere de afgivne skuds nedslag. Fra en nybygget containerkonstruktion kan trænes skydning fra højder.

Et ønske fra Specialoperationskommandoen og finskytterne
Finskytterne og Specialoperationskommandoen har sidste efterår udtrykt et behov for at kunne engagere mål på op til 2000 meter og træne i at korrigere for vind og vejr. Fraregnet skydning fra helikopter har Specialoperationskommandoen ikke tidligere kunnet træne på så store afstande. Målet med træningen er fx at træne støtte til fodpatruljer fra højt beliggende områder.

Samarbejde med Naturstyrelsen og Ringkøbing-Skjern kommune
Sagsbehandlere fra Skydesikkerhed har været i god dialog med Naturstyrelsen, Ringkøbing-Skjern kommune og Distrikt Vestjylland for at etablere banen og en containerkonstruktion svarende til finskytternes behov. Derved er der givet tilladelse til placeringen i et brandbælte i Borris Skydeterræn. De 20-30 meter brede brandbælter holdes fri for vegetation året rundt og gør, at opståede småbrande i relation til skydning på området kan styres og ikke udvikler sig uønsket.

Områdets civile skydeentusiaster, der samarbejder og erfaringsudveksler med bl.a. Forsvarets finskytter, har haft et ønske om at kunne skyde ud til næsten 4000 meter. Dette ønske og behovet for en højt placeret skydestandplads er nu også indfriet med den nye finskyttebane i Borris Skydeterræn.