[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]Planbygningen med den karakteristiske mastekran, og museumsskibene torpedobåden "Sehested" og fregatten "Peder Skram"  i baggrunden.
Foto: Birgit Baunehøj


Bygningen har historisk set haft mange forskellige funktioner som hal til bygning af spanter til flådens
skibe, kulgård, eksercerhus, indendørs skydebane og nu idrætshal.

Philip de Lange, som tegnede bygningen i 1764 havde næppe forstillet sig, at der en dag skulle være catwalk her.