[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Hjørring Kaserne vil arbejde på at blive en del af Hjørring Kommunes projekt ”Naturkommunen blomstrer vildt”. Et projekt Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med Danmarks Radio. Der bliver lavet en udsendelsesrække af 4 x 1 time, hvor DR1 følger alle projekterne i Hjørring Kommune. 


Insekterne er truede

Projekt 'Naturkommunen blomstrer vildt' vil bidrage til at skabe flere levesteder for Danmarks insekter. Insekterne er i tilbagegang overalt i Danmark. Værst står det til for sommerfuglene, hvor en lang række arter, der før var almindelige, nu er sjældne eller helt forsvundet. Insekterne mangler levesteder – især områder med mange forskellige vilde blomstrende planter, der tiltrækker elegante svirrefluer, smukke sommerfugle og fascinerende vilde bier. Læs mere om projekt "Naturkommunen blomster vildt" her


Mange muligheder på Hjørring Kaserne
 
På Hjørring Kaserne er der et stort potentiale. Det vil være utroligt let at få hele området til at blive et blomsterhav. Alle de almindelige græslandsplanter findes stort set overalt på plænerne, så det handler bare om en anderledes drift. Pt. er planter og græs ikke blevet klippet i to uger, og der ses allerede masser af kællingetand, håret høgeurt, blåhat, blåmunke, gul kløver, røllike og meget mere.

Kasernen har også en lille skov, der rummer muligheder for at lave spændende lysåben natur, da området engang var indlandsklitter.
 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ser projektet som en mulighed for at hjælpe med at højne biodiversiteten og som et muligt optimeringspotentiale, dels ud fra et økonomisk perspektiv samt i at skabe en ”sanseoplevelse” for medarbejderne.