[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Forsvarsministeriet ønsker at skifte de gamle diesel-generatorer ud med vindenergi, der vil gavne både klimaet og Ertholmenes forsyningssikkerhed.

Den grønne omstilling er i fuld gang, og med en ny 100 procent grøn energiforsyning går Christiansø forrest i kampen mod klimaudfordringerne og for at gøre Danmark til et lavemissionssamfund.I dag får de cirka 90 indbyggere på Christiansø el og varme fra tre oliedrevne generatorer, men fremover ønskes de erstattet af en vindmølle, som tænkes placeret nordvest for Christiansø. Vindenergien skal desuden kunne oplagres i et brintanlæg, som i vindstille perioder eller under vedligeholdelsesarbejde kan omdanne brint til el og varme.

”Vi vil gerne være med til at vise vejen for 100 % grønne energiløsninger i Danmark, ja måske endda i verden. Det vil give os endnu mere at være stolte over ud over naturen, historien og vores i øvrigt velfungerende øsamfund. Det kan blive en udfordring at få det hele til at hænge praktisk sammen under etableringsfasen, men projektet skal selvfølgelig tilrettelægges, så der tages størst muligt hensyn til beboerne og naturen, siger chefen for Christiansø Administration, Jens Peter Koefoed.

Den egentlige planlægning af projektet begynder snart med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse som bygherre. Forløber alt planmæssigt kan vindmøllen levere strøm til Christiansøs cirka 90 indbyggere i 2022.

Fakta

Øgruppen Ertholmene, i daglig tale Christiansø, ligger 18 kilometer nord for Bornholm. Der bor ca. 90 voksne og børn på Christiansø, som årligt besøges af ca. 45.000 turister, hvoraf langt størstedelen kommer i sommermånederne.

Christiansøs nuværende energiforsyning består af tre ældre dieselgeneratorer og olietanke som på årsbasis forbruger ca. 177.600 liter diesel, der omsættes til en el-produktion på ca. 450.000 kWh og en varmeproduktion på mellem 650.000 – 900.000 kWh. Forsvarsministeriet står for driften og administrationen af Christiansø.