[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Det er den største kontakt på totalrådgivning, styrelsen har indgået. Projektet sikrer gode tidssvarende faciliteter for Forsvarets soldater og det avancerede udstyr, der en vigtig del af deres træning.  

Tyréns har vundet opgaven sammen med fire underrådgivere:

  • Ingeniør´ne A/S
  • Rørbæk og Møller Arkitekter A/S
  • Link Arkitektur A/S
  • V2C ApS


Om Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter

  • Projektet foregår i faser og dækker nybyggeri og renovering på følgende kaserner Oksbøl, Holstebro, Slagelse, Høvelte, Skive, Fredericia, Aalborg og Bornholm.
  • I fase 2 og 3 etablerer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse en lang række nye garager, samt materiel- og mandskabsfaciliteter.  Bygningerne skal håndtere Hærens teknisk tunge og sensitive køretøjer, samt det tilhørende enhedsmateriel. Der skabes forbedrede rammer for garagering, vedligehold af køretøjerne og arbejdsmiljø.
  • I fase 2 og 3 skaber Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse også faciliteter til Hærens professionelle mandskab, så de får tidssvarende bade- og omklædningsfaciliteter