[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Den dansk-grønlandske styregruppe for oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland har bedt Ejendomsstyrelsen om at være bygherre for arbejdet med oprydning på en række lokaliteter i Grønland. Ejendomsstyrelsen skal derfor have undersøgt lokaliteterne nærmere med henblik på at udarbejde en plan for, hvad og hvordan der kan ryddes op.

FAKTA:
Miljø- og Fødevareministeren og Formanden for Naalakkersuisut indgik den 11. januar 2018 en aftale om oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland. Arbejdet ledes af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Miljø- og Fødevareministeriet (formand), Departementet for Natur, Miljø og Forskning samt Forsvarsministeriet (bevillingshavende myndighed). Endvidere deltager Kommuneqarfik Sermersooq pt. i styregruppen, idet styregruppen drøfter oprydning inden for kommunens område.

Kommuneqarfik Sermersooq vil stå som bygherre for dele af oprydningsarbejdet indenfor kommunens ansvarsområde, og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil skulle forestå bygherreopgaven for de af lokaliteterne, som ikke håndteres af Kommuneqarfik Sermersooq eller andre grønlandske kommuner.

Der er afsat i alt 180 mio. kr. i perioden 2018-2023 til arbejdet med oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland. 

For yderligere oplysninger henvises til pressevagten i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på telefon 2534 8400  eller mail FES-KTP-KOMMUNIKATION@mil.dk