[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Kastellet sikres nu mod de voldsomme regnmængder, som klimaforandringerne ventes at give i den nære fremtid, og som allerede i 2011 og 2014 ramte Kastellet.

Ved siden af Kommandantgården stod en gravemaskine klar til at fjerne den første grabfuld jord på det sted, hvor der om to år ligger en underjordisk pumpestation. Herfra skal regnvand kunne ledes direkte ud i Københavns havn, hvis et skybrud rammer Kastellet.

Omkring gravemaskinen var samlet inviterede gæster, der blandt andet talte de mange forskellige myndigheder og foreninger, der har deres gang i Kastellet.

Garnisonskommandant, major Allan Petersen, bød velkommen og lagde blandt andet vægt på de anstrengelser, der er gjort for, at Kastellet kan fungere som arbejdsplads for de omkring 480 medarbejdere, der har deres daglige virke i Kastellet.- Arbejdet er nødvendigt. Det viser sig, at det, man engang betegnede som 100-årshændelser, fremover bliver 20-årshændelser. Det er godt, at vi kommer i gang, afsluttede garnisonskommandanten.

Grundige forberedelser
Projektleder for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, arkitekt Martin Fredrik Rosquist, fortalte om de lange forberedelser, der ligger bag projektet: Fra at være et renoveringsprojekt af Kastellets kloaksystem til det projekt der er sat i gang i dag, som følge af voldsomme regnmængder i 2011 og 2014.

-  De næste to år kommer til at skrive sig ind i Kastellets historie, og de, der er med til at udføre projektet, kommer til at være en del af Kastellets historie. Det projekt, vi om lidt tager første spadestik til, er det, der uden overdrivelse kan kaldes Kastellets livsforsikring.Stig Andersen fra Fogh og Følner Arkitekter, der - sammen med Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører og Lea Nørgaard Landskab - udgør rådgivergruppen, fortalte om arbejdet med at få projektet udformet og udfordringerne i de mange forskellige fredninger, Kastellet er omfattet af.

- Det vil fremover betyde store skader på Kastellet, hvis vi ikke gør noget. Forberedelserne har været lange og grundige, og nu glæder vi os over endelig at komme i jorden.

Administrerende direktør i Arkil A/S, der har vundet hovedentreprisen, Jesper Arkil, fortalte om sin families - og sin egen - tilknytning til Forsvaret.

- Der er lavet et kort, og lagt en plan for arbejdet. Min gamle befalingsmand sagde, at hvis kortet og vejen ikke passer, så følg vejen. Der kommer ændringer, og vi vil gøre vores til, at alt kommer til at forløbe så godt som muligt.

Som afslutning på arrangementet satte garnisonskommandant, major Allan Petersen, sig i førersædet på den ventende gravemaskine og løftede den første grabfuld jord.De skal udføre opgaven:
Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Rådgivere: Fogh og Følner Arkitekter, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører, Lea Nørgaard landskab.
Hovedentreprise: Arkil A/S
Brolægning: P. P. Brolægning
Underboring: Villy Poulsen A/S

I projektet skal blandt andet bruges:
1350 meter spildevandsledning
3500 meter regnvandsledning
2600 meter drænrør
300 brønde
26.000 m2 brosten optages og reetableres