[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Med forsøget afprøves en termisk oprensningsmetode. Det vil sige, at olieforurenet jord opgraves og opvarmes i en stor metalkasse, hvormed olien afdampes og ”afbrændes” ved opvarmning i et lukket system. Der opgraves ca. 100 m3 jord fra tre udvalgte områder med tre forskellige olieforureningsniveauer, som hver især behandles ved forskellige temperaturer.


Arkivfoto: Udførelse af hydrogeologiske undersøgelser

Når forsøget er afsluttet, vil resultatet blive evalueret sammen med andre metoder for håndtering af olieforurenet jord med henblik på at kunne lægge en samlet plan for den bedst mulige håndtering af olieforureningen i området. Evalueringen og den efterfølgende plan vil blive gennemført i samarbejde med de grønlandske myndigheder. Arbejdet skal ske i henhold til grønlandsk miljølovgivning og praksis. Der er derfor også indhentet de nødvendige miljøgodkendelser og tilladelser fra de grønlandske miljømyndigheder.

Erfaringerne fra projektet kan eventuelt også nyttiggøres på andre af Forsvarsministeriets etablissementer i Grønland, ligesom resultaterne vil blive gjort tilgængelige for andre interesserede i Grønland og det øvrige arktiske område.

I det samlede projekt er der tale om et omfattende arbejde, som vil strække sig over en årrække. Olieforureningen i Grønnedal følges løbende, og der gennemføres årlige målinger ved forureningerne for at sikre, at der er overblik over forureningen, og hvordan den udvikler sig. 

Faktaboks

I juni 2017 aftalte daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen rammerne for håndtering af miljøoprydning i Grønnedal, herunder fjernelse af affald og bygninger, som ikke længere skal anvendes. Som følge af aftalen er der også udarbejdet en overordnet plan for håndtering af olieforureningen i Grønnedal, som blandt andet omfatter forsøget med termisk oprensning af olieforureningen samt hydrogeologiske undersøgelser, som er en forudsætning for, at den praktiske håndtering af den samlede oprensning kan tilrettelægges.

For yderligere information om pilotprojektet kan pressevagten ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kontaktes på telefon +45 2534 8400 eller via fes-ktp-kom@mil.dk