[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Lakajgårdsanlægget består af syv fredede bygninger. Det forventes, at der skal ske en restaurering af seks af disse bygninger, og at der skal opføres en ny bygning til bad- og omklædningsfaciliteter.

Udbudsmaterialet forventes offentliggjort medio september 2019, og der forventes indgået kontrakt primo 2020.

Det forventes, at kontrakten skal indeholde rådgivning i forbindelse med projektering i form af teknisk bistand med relevante arkitekt- og ingeniørydelser samt byggeledelse, fagtilsyn og AMK i forbindelse med udførelsen.

Totalrådgiver skal således projektere et færdigt udbudsprojekt, der kan danne baggrund for udbud af efterfølgende entreprisearbejder samt være tilknyttet projektet under udførelsen.

Læs hele forhåndsmeddelelsen her