[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Når Forsvaret etablerer faciliteter til de nye kampfly i Skrydstrup, bliver det med et grønt fingeraftryk. Flyvestationens kraftvarmeanlæg skal nemlig forsynes med biogas.


Et norsk F-35 letter fra Skrydstrup. Når de danske fly ankommer vil faciliteterne være opvarmet med biogas. (foto: Simon Elbeck)

Forsvaret skal gøres grønnere, og på Flyvestation Skrydstrup sker der en markant reduktion af CO2, når kraftvarmeanlægget bliver forsynet med biogas. Udledningen af CO2 årligt reduceres med ca. 2300 ton, svarende til en udfasning af Forsvarsministeriets forbrug af fossile brændsler med ca. 11 GWh (gigawatttimer). 

 

”Forsvaret skal selvfølgelig også bidrage til vores ambitiøse klimamål. Derfor skal de nye faciliteter på Flyvestation Skrydstrup have et biogaskraftvarmeværk. Med den beslutning opnår vi en stor CO2-reduktion, hvilket er meget positivt. Vi har et mål om at se på mulighederne for at udfase 15 % af det nuværende forbrug af fossile brændsler til opvarmning af bygninger. Vi er tæt på faktisk at realisere målet, men arbejdet stopper ikke der, vi skal gøre mere, hvor vi kan”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

 

Forsvarsministeriet har et miljø- og energistrategisk mål om at undersøge mulighederne for at udfase 15 % af det nuværende forbrug af fossile brændsler til opvarmning af bygninger, målt i forhold til niveauet i 2015. I absolutte tal svarer det til ca. 19 GWh.

Ambitionen er dog ikke blot at undersøge muligheden men rent faktisk også at realisere det.

Da Forsvarsministeriet allerede har opnået en reduktion på ca. 13 GWh gennem omlægning af varmeforsyningen på Flyvestation Karup og i Nymindegablejren resterer der en udfasning af fossilt brændstof svarende til ca. 6 GWh. Med et nyt biogasbaseret kraftvarmeværk i Skrydstrup, vil Forsvarsministeriets mål derfor blive mere end opfyldt.

Tiltaget er ikke blot et væsentligt bidrag til den grønne omstilling. Det er også økonomisk en god løsning, da investeringen på ca. 70 mio. kr. forventes at kunne tjenes hjem efter blot ca. 6 år.

Der vil blive forelagt et aktstykke for Finansudvalget, ligesom der skal indhentes de nødvendige tilladelser, før anlægget kan opføres.