[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Således skal der etableres et permanent helikopterberedskab til støtte for politiets antiterrorberedskab i Københavnsområdet. Endvidere skal der etableres et nyt samlet domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste på kaserneområdet. Endelig skal Flyvevåbnets og Søværnets officersskoler samles  på kasernen, ligesom der vil være en række øvrige tilpasninger.

Da de nye funktioner er begrundet i national sikkerhed, arbejdes der på et landsplansdirektiv for det samlede kaserneområde. Direktivet vil tage udgangspunkt i en helhedsplan, hvor det samtidig er hensigten at gøre området mere grønt. Af sikkerhedsmæssige og operative grunde vil kaserneområdet også fremover være et militært område.


Forslag til landsplandirektiv forventes sendt i offentlig høring i marts-april næste år.


Du kan læse mere om landsplandirektiver på erhvervsstyrelsens hjemmeside


For yderligere information, kontakt FES pressevagt tlf.: 2534 8400