[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Udbuddet omfatter ca. 400 ha græsningsareal indhegnet i énfold på ca. 460 ha på Kulsbjerg Øvelsesplads. Græsningsarealerne er overvejende sletter, enge og overdrev med mere naturprægede delområder med mose, krat og vådområder, desuden flere skovområder.

Arealet er beliggende øst for Vordingborg og nord for Stensved. Arealet udbydes valgfrit som en forpagtning eller en græsningsaftale. Arealet skal afgræsses hele året med kødkvæg af hårdfør race, hvor det primære formål med afgræsningen er naturpleje.

Der er besigtigelse d. 6. februar, og tilbudsfristen er d. 19. februar 2018.

Tilmelding skal ske til Peter Hagdrup på telefonnummer 2523 9139 eller på e-mail FES-STKCDK15@MIL.DK

Nærmere information samt materiale vedr. udlejningen forefindes via nedenstående link til iBinder.

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uuvtsattlo