[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder arealer til dyrkning af afgrøder ved Jægerspris Skydeterræn i en 5-årig periode.

Jordens beliggenhed: ca. 435 ha beliggende sammenhængende nord for Jægerspris ved Jægerspris Hovedgaard, Christiansminde og Louiseholm.

Det er ikke tilladt at anvende pesticider, og der må kun anvendes reduceret gødskning, svarende til økologireglerne, på de udbudte arealer.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forbeholder sig ret til at vælge mellem tilbuddene, eventuelt forkaste dem alle.

Der gennemføres besigtigelse af arealerne onsdag den. 12. september 2018 kl. 10:00 – 12:00. Tilmeldingskal ske til Claes Pank ved henvendelse på tlf.: 72 83 97 20 eller på FES-DIVSJ15@mil.dk

Udbudsmateriale kan rekvireres hos Fuldmægtig Trine Kiilerich Christensen, tlf.: 40 71 05 62/72 81 32 94ller fes-ejs04v@mil.dk

Tilbud skal være Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Ejendoms- og Salgssektionen, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring i hænde senest torsdag den 20. september 2018 kl. 12:00.

Link til iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tdfhnueddr