[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Aftalen gælder i 6 år med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år og er geografisk opdelt i tre delaftaler for henholdsvis Nord-, Syd- og Østdanmark.

HedeDanmark er blevet leverandør i Nord- og Østdanmark, og konsortiet Kjær og Eggertsen er blevet valgt i Syddanmark.Begge virksomheder besidder stor erfaring indenfor skov- og naturpleje og fungerer i forvejen som leverandører af tilsvarende ydelser til offentlige og private kunder. Begge leverandører har desuden tidligere haft ansvaret for skov- og naturplejen på de enkelte af Forsvarets etablissementer.

Skov- og naturaftalen omfatter primært øvelsesterrænerne på flyvestationerne, samt mindre depot- og tankområder. 

Leverandørernes opgaver tager udgangspunkt i Forsvarets drift- og plejeplaner. Her udover skal der udføres aktiviteter i skydeterræner, hvor leverandørerne har ansvar for vådområder (hydrologi) og skovbevoksede arealer.

Aftalen driftes af skovfogederne under Kundesektionen, som varetager kontakten til leverandørerne på de enkelte delaftaler. Kundesektionen har dermed ansvaret for planlægning og bestilling af ydelser, samt koordinering af arbejdets udførelse med distrikterne.

Indledningsvis har der været afholdt opstart- og årsplanlægningsmøder vedrørende alle 3 delaftale, hvor arbejdet for det indeværende og kommende år er blevet gennemgået og planlagt i samarbejde med leverandørerne. Møderne er forløbet godt, og har givet leverandørerne overblik over de kommende opgaver på de enkelte etablissementer. Der er opstået en god og konstruktiv dialog omkring samarbejdet for alle 3 delaftaler, som bygger på et tæt samarbejde omkring detailplanlægning af ydelserne.

 

Leverandørerne er desuden blevet gjort grundigt bekendt med forsvarets prioritering af driftsformål, hvor det militære formål har den centrale rolle.