[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Etape 2 af Nyboder restaureringsprojekt kan nu begynde og omfatter restaurering og modernisering af fire af Nyboders gule stokke. Etape 2 omfatter i alt 54 rækkehuse i Suensonsgade, Haregade og Tigergade, og projektet  gennemføres frem til 2021 til ca. 230 mio. kr.

Storentreprenørerne blev valgt efter udbud med forhandling blandt 35 firmaer, der søgte om prækvalifikation, hvoraf 12 firmaer blev prækvalificeret til at byde på opgaven.

De fire storentreprenører, der vandt udbuddet er: 

  • Nedrivnings- og miljøsaneringstorentreprisen: Søndergaard Nedrivning A/S
  • Tømrerstorentreprisen: Jakon A/S
  • Murer- og anlægsstorentreprisen: CH Byg A/S
  • Teknikstorentreprisen: Wicotec Kirkebjerg A/S

 


Claus Hansen, ejer og murmester, og Christina Wiemann, direktør, underskriver kontrakten for CH Byg A/S på murer- og anlægsstorentreprisen.

Om projektet Restaurering og modernisering af de gule stokke i Nyboder
Nyboders gule stokke er et enestående beboelseskvarter for Forsvarets ansatte i hjertet af København. Siden de blev opført på initiativ af Christian IV i 1631, har de dannet rammerne om Forsvarets personel.


Michael Olsen, tilbudschef, underskriver kontrakten for Jakon A/S på tømrerstorentreprisen flankeret af Michael Funch Hansen, projektleder, og Anders Bach Sørensen, byggeleder.

I disse år moderniseres og renoveres det historiske kvarter etape for etape. Første etape af projektet er gennemført 2009-2013. Visionen er at omdanne den centrale del af Nyboder, som etape 2 er en del af, til campusområde for ansatte i Forsvaret, som er under uddannelse på Forsvarets skoler i hovedstadsområdet.


Mads Søndergaard, adm. direktør, og Tommy Søndergaard, tidl. direktør (far of søn) underskriver kontrakten for Søndergaard Nedrivning A/S på nedrivnings- og miljøsaneringsstorentreprisen.

Resten af bebyggelsen udlægges til boliger for udstationeret personel og deres familier. At kunne tilbyde moderne, gode boliger til disse personelgrupper er et centralt ønske for Forsvarets ledelse i bestræbelserne på at fastholde det faste personel i det danske Forsvar.

Per Wael Lind, afdelingsdirektør, underskriver kontrakten for Wicotec Kirkebjerg A/S på teknikstorentreprisen.

"A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal” har doneret en bevilling på 227 mio. kr. til 2. etape af istandsættelsen af De Gule Stokke. Omkostningen til den samlede restaurering forventes at beløbe sig til ca. 350 mio. kr.