[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Der gennemføres to udbud:

  • ca. 100 ha nær Almegårds Kaserne, inddelt i 7 lodder
  • ca. 35 ha ved Raghammer, inddelt i 3 lodder.

Det er ikke tilladt at anvende pesticider og gøde på de udbudte arealer.
Forsvaret forbeholder sig ret til at vælge mellem tilbuddene, eventuelt forkaste dem alle.


Der gennemføres besigtigelse af arealerne torsdag den 5. juli 2018, kl.: 8.00-10.00 eller efter aftale. Tilmelding skal ske til Jesper Bergmann Lindqvist ved henvendelse på tlf.: 20 10 65 51 eller på FES-SKYRAG02@mil.dk

Udbudsmateriale kan rekvireres hos Fuldmægtig Trine Kiilerich Christensen, tlf.: 40 71 05 62/72 81 32 94 eller fes-ejs04v@mil.dk

Tilbud skal være Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Ejendoms- og Salgssektionen, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring i hænde senest fredag den 20. juli 2018 kl.: 12.00

Nærmere information samt materiale vedr. udlejningen forefindes via nedenstående link til ibinder.

Almegård:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kvfsojgchb

Raghammer:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=exoetymcdq