[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forventer i løbet af første kvartal 2019 at sende rammeaftaler for rådgivningsydelser i EU-udbud inden for følgende områder:

 

§  Totalrådgivning

§  Bygherrerådgivning

§  Miljøydelser

§  Jord- og grundvandsydelser

 

Rammeaftalerne dækker Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses behov for byggeteknisk rådgivning og miljørådgivning ved gennemførelse af projekter på samtlige af Forsvarsministeriets bygninger, anlæg og terræner i Danmark.

Udbud af rammeaftale vedrørende totalrådgivning

Udbuddet vedrører totalrådgivningsydelser.

 

Rammeaftalen opdeles i seks geografiske delaftaler fordelt på Forsvarets distrikter.

 

§  Delaftale 1: Nordjylland

§  Delaftale 2: Vestjylland

§  Delaftale 3: Midtjylland

§  Delaftale 4: Sydjylland

§  Delaftale 5: Vestsjælland

§  Delaftale 6: Østsjælland + Bornholm

 

Der indgås aftale med én totalrådgiver på hver delaftale.

 

Rammeaftalerne vedrørende totalrådgivning og bygherrerådgivning har en samlet forventet værdi af 340.000.000 DKK over fire år.

 

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud og forventes offentliggjort ultimo januar.

 

Forventet kontraktopstart: 1. juni 2019.

 

Udbud af rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning

Udbuddet vedrører bygherrerådgivningsydelser.

 

Rammeaftalen opdeles i seks geografiske delaftaler fordelt på Forsvarets distrikter.

 

§  Delaftale 1: Nordjylland

§  Delaftale 2: Vestjylland

§  Delaftale 3: Midtjylland

§  Delaftale 4: Sydjylland

§  Delaftale 5: Vestsjælland

§  Delaftale 6: Østsjælland + Bornholm

 

Der indgås aftale med én bygherrerådgiver på hver delaftale.

 

Rammeaftalerne vedrørende totalrådgivning og bygherrerådgivning har en samlet forventet værdi af 340.000.000 DKK over fire år.

 

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud og forventes offentliggjort ultimo januar.

 

Forventet kontraktopstart: 1. juni 2019.

Udbud af rammeaftale for miljøydelser

Udbuddet vedrører rådgivning i forbindelse med miljøydelser fordelt på følgende fire ydelsesområder:

 

§  Delaftale 1: Miljø- og energiledelse

§  Delaftale 2: Støj

§  Delaftale 3: Naturforvaltning, screening og konsekvensanalyse

§  Delaftale 4: Industrimiljø

 

Delaftalerne dækker geografisk hele Danmark. Der indgås aftale med fire rangordnede rådgivere på hver delaftale.

 

Rammeaftalerne har en samlet forventet værdi af 70.000.000 DKK over fire år.

 

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og forventes offentliggjort primo februar 2019.

 

Forventet kontraktopstart: 1. juni 2019.

 

Udbud af rammeaftale for jord- og grundvandsydelser

Udbuddet vedrører rådgivning i forbindelse med jord- og grundvandsydelser.

 

Der indgås én rammeaftale, der geografisk dækker hele Danmark.

 

Rammeaftalen har en forventet værdi af 40.000.000 DKK over fire år.

 

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og forventes offentliggjort primo februar 2019.

 

Forventet kontraktopstart: 1. juni 2019.