[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Vinstokkene i Nyboder er omgæret af en vis mystik. En gammel historie fortæller, at to kadetter i starten af 1870’erne skulle have stjålet stiklinger fra vinstokke på Madeira. Disse stiklinger er senere blevet plantet i Nyboder og i Søarsenalet på Arsenaløen i København. Senere blev alle vinstokke på  Madeira ødelagt af lus. De stjålne stiklinger var i mellemtiden  blevet til vinstokke, så man kunne ifølge overleveringen sende podninger fra Nyboder til Madeira, og dermed redde øens vinproduktionen.

Historien holder ikke helt vand. Formentlig er vinproduktionen på Madeira blevet videreført ved hjælp af vinstokke fra Portugal og USA. Historien om, at stiklingerne blev plantet i Nyboder og på Arsenaløen er dog god nok. Og det er de vinstokke, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse nu forsøger at bevare. Derfor kan man også argumentere for, at den oprindelige Madeira-vindrue nu kun kan høstes i København.

Nyboder har siden Christians den 4.’s tid været hjemsted for Forsvarets personel, og der hersker en særlig ånd, som blandt andet er skabt af de fortællinger, der har knyttet sig til bydelen og dens beboere gennem tiden. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse restaurerer og moderniserer Nyboder for at bevare stedets ånd for eftertiden. Derfor gør man også en særlig indsats for at bevare vinstokkene og deres historie. 

Vinstokkene skal flyttes over i nye fælles gårde, som etableres i forbindelse med restaureringen. Lige nu er de blevet flyttet fra to private haver, hvor de voksede. De er kommet i pleje hos gartner Rikke Gram. Rikke skal passe på dem i de tre år, som restaureringen forventes at tage.


Faktaboks:
Om projekt Restaurering og modernisering af de gule stokke i Nyboder

Nyboder er et enestående beboelseskvarter for Forsvarets ansatte i hjertet af København. Siden det blev opført på initiativ af Chr. IV fra 1631, har det dannet rammerne om Forsvarets personel.

I disse år moderniseres og renoveres det historiske kvarter etape for etape. Første etape af projektet er gennemført 2009-2013. Visionen for Nyboder er at omdanne boligerne i det centrale Nyboder til campusområde for ansatte i Forsvaret, som er under uddannelse på Forsvarets skoler i Københavnsområdet. Resten af bebyggelsen udlægges til boliger for udstationeret personel og deres familier. At kunne tilbyde moderne, gode boliger til disse personelgrupper er et centralt ønske for Forsvarets ledelse i bestræbelserne på at fastholde det faste personel i det danske Forsvar.

Etape 2 er nu i gang og omfatter restaurering og modernisering af fire af Nyboders gule stokke. Etape 2 omfatter i alt 54 huse i Suensonsgade, Haregade og Tigergade.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret en bevilling på 227 mio. kr. til 2. etape af istandsættelsen af De Gule Stokke. Omkostningen til den samlede restaurering forventes at beløbe sig til ca. 338 mio. kr.