[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

​Hans J. Høyer, Chef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, betonede den gode dialog med brugerne på Flådestation Frederikshavn.

 "Vi har i hele processen haft en særdeles tæt og tillidsfuld dialog med brugerne af bygninger og anlæg, Vi har haft mange gode samarbejdspartnere i processen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Marinestaben og Operativt Logistisk Støttecenter Frederikshavn for et stort engagement i projektet. Også en tak til Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Havn, som begge har været med hele vejen med velvillig bistand".

Gorm Bergqvist, Vicechef for Marinestaben, takkede for det flotte projekt og bemærkede, at Marinen nu igen havde en god basehavn, som er forudsætningen for de mange maritime indsættelser i de danske farvande, Nordatlanten og internationalt.


Dagens program

  • Kl. 12.30 Velkomst og tale ved Direktør Hans J. Høyer, Chef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
  • Kl. 12.40 Tale ved Kommandør Gorm Bergqvist, Vicechef Marinestaben Værnsfælles Forsvarskommando
  • Kl. 12.50 Tale ved administrerende direktør Palle Knudsen, Arkil Fundering A/S
  • Kl. 13.00-13.30 Rundvisning i havneområdet i bus m/guide


Om kajanlægget

  • Flådestationens kajanlæg er knapt 60 år gamle. I 2016 blev der sat gang i den gennemgribende renovering og udbygning.
  • Efter udbygningen råder Flådestation Frederikshavn nu over 2300 meter kaj og 25.000 m2 ekstra plads til oplag og klargøring af materiel.
  • Projektet har kostet ca. 300 millioner kroner.