[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

FES og serviceorganisationen ISS har den 1. november indgået en partnerskabsaftale, som betyder, at ISS per 1. februar 2018 skal levere en integreret facility services-løsning på flere end 500 etablissementer hos Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet.

Direktør Hans J. Høyer, FES og Flemming Bendt, adm. dir. ISS Danmark sætter underskrift på den unikke partnerskabsaftale.

Aftalen, der løber over 6 år med mulighed for op til 3 års forlængelse, har en samlet kontraktværdi på omkring tre milliarder kroner og fordeler sig på ni serviceområder, der blandt andet omfatter bygningsvedligehold, forplejning og servicering af tekniske installationer. Aftalen bliver dermed Danmarks hidtil største, samlede offentlige facility management-aftale.

Aftalen har en samlet kontraktværdi på omkring tre milliarder kroner og omfatter ni serviceområder på over 500 etablissementer i Danmark.

Partnerskab skal give resultater

- Vi glæder os over en aftale, der sikrer en fornuftig balance mellem kvalitet og pris. Det er første gang, at vi udbyder facility manangement i én samlet kontrakt for alle etablissementer i landet, og det skal sikre, at man som ansat i Forsvarsministeriets koncern oplever et ensartet serviceniveau, uanset hvor man befinder sig. Samtidig giver den 6-årige kontraktperiode mulighed for god kontinuitet i opgaveløsningen. Som noget nyt er denne aftale udformet som en partnerskabsaftale, der har særligt fokus på, at FES og leverandør har fælles interesser i at finde gode, innovative løsninger, der sikrer brugernes tilfredshed, samtidig med at opgaven løses så effektivt som muligt, fortæller direktør i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Hans J. Høyer.

FES viser vejen for offentlige udbud

- Vi er taknemmelige og stolte over, at FES har valgt at indgå partnerskab med os. Netop partnerskabet står helt centralt i aftalen, hvor vi gennem vores services skal bidrage til at medarbejdere og gæster hos Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet har de bedst mulige betingelser for at kunne arbejde for Danmarks sikkerhed. Jeg vil derfor også gernekvittere for, at FES med denne aftale går forrest og viser vejen for det potentiale, der ligger i at udlicitere offentlige opgaver med afsæt i partnerskaber og fælles målsætninger, siger Flemming Bendt, adm. dir. ISS Danmark.

ISS har siden 2014 serviceret Forsvaret i Vestdanmark og kan således trække på denne erfaring i forbindelse med den nye aftale, hvor ISS blandt andet byder velkommen til 400 nye kolleger. Aftalens 9 serviceområder omfatter Rengøring, Forplejning, Arealpleje Bygninger og belægninger, Affaldshåndtering, Tekniske installationer, Intern service, Skyde- og øvelsesområder samt Brandberedskab