[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Fordelt over de fire weekender i juni åbnes øvelsesterrænerne i Holstebro, Varde, Hyby og Skive for alle naturinteresserede, der har lyst til at være med til en såkaldt bioblitz.

Bioblitz er en fælles søgen efter arter, herunder en registrering af biodiversitet i
form af så mange arter som muligt inden for et bestemt tidsrum og i et afgrænset område.


Alle interesserede, uanset faglig baggrund og alder, kan være med til at finde og registrere dyr og planter m.v. i samarbejde med inviterede eksperter i forskellige organismegrupper.

Målet med dagen er at vise, hvordan militær og natur arbejder sammen i

Danmark, give offentligheden mulighed for at gå på opdagelse i sjældent besøgte områder af øvelsesterrænet, samt at indsamle viden om hvilke arter, der findes på øvelsesterrænet.

I løbet af 3 timer vil vi registrere så mange forskellige
planter, mosser, laver, fugle, insekter, pattedyr, padder mm., som muligt.

Oplysningerne om terrænernes flora og fauna anvendes til at udarbejde drifts- og plejeplaner for områderne. Med en grundig viden om, hvilket plante- og dyreliv terrænerne har, kan der laves bedre planer for, hvordan terrænet skal forvaltes.

Datoerne for bioblitz er som følger:

3. juni Holstebro – se program og kort

10. juni Varde – se program og kort

17. juni Hyby – se program og kort

24. juni Skive – se program og kort