[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

I løbet af de seneste år har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse tjent over 1 milliard på ejendomshandler. Mange af de solgte ejendomme er eftertragtede københavnske, ikoniske bygninger, der bærer på en lang historie, og det kan ses på salgsprisen.

Topscoreren er De Grå Stokke, som blev solgt til over 400 millioner kroner, men også andre ejendomme er solgt til trecifrede millionbeløb og langt over de lokale ejendomsmægleres vurderinger. Det er blandt andet Kuglegården til 253 millioner, Rigensgade Kaserne til 138 millioner og Søkvæsthuset til 161 millioner.

Når ejendommene sælges handler det ikke alene om at tjene penge på salget. Forsvaret har flyttet mange funktioner, og mange er nedlagt, så der er en overkapacitet på bygninger i Forsvarets eje. De gamle bygninger er ikke tidssvarende som kontorlokaler, og tilpasning til et moderne arbejdsliv er krævende og belagt med mange restriktioner. De mange små, skæve rum i de gamle huse kræver også mere vedligehold og mere rengøring. Derfor giver det god mening at sælge de gamle bygninger, da de ofte giver en højere salgspris og er forbundet med større udfordringer at administrere, drive og vedligeholde.

Ejendomsstyrelsen sikrer bedst muligt provenu til Forsvaret
For at sikre en høj handelspris vurderer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, hvordan bygningerne bedst kan forberedes på et salg.

”Vi vurderer, om der er fornuft i at gennemføre administrative ændringer, herunder ændring af plangrundlag, tilladelser og dispensationer fra fredningsmyndigheder, udstykninger og ejerlejlighedsopdelinger”, fortæller Peter Marcus Clausen fra Ejendomsafdelingen og fortsætter:

”Vores fokus er at optimere ejendommenes salgsmæssige værdi, og dermed sikre bedst muligt provenu til Forsvaret. Den metode har vi brugt med stor succes i De Grå Stokke, i Nyboder og på Rigensagde Kaserne i København”.

Peter fortæller, at De Grå Stokke inden salget er opdelt i selvstændige byhuse, og som følge heraf er der opstået et helt ”nyt” attraktivt byområde med både familieboliger og små udlejningsejendomme og opdaterede gårdmiljøer.

Efter den seneste aftale med Staten har Forsvarsministeriet fået lov til at beholde de penge, de effektiviserer for i egen pengekasse til at finansiere nye kampfly for. Det gælder også for salget af de ejendomme, der er ejet af Forsvaret.

Ud af de mange veloverståede ejendomshandler er der i indeværende år allerede sat 220 millioner kroner ind på kontoen til nye kampfly. 

Fakta:
Hvis du er interesseret i at få en mail, når der kommer nye emner til salg eller leje, kan du tilmelde dig vores køber-/ lejekartotek.

Ejendomsafdelingen afslutter i disse måneder salget af over 600 tidligere tjeneste-/lejeboliger og vil fremadrettet primært koncentrere sig om kapacitetstilpasning af ejendomme med erhvervsmæssig anvendelse.

Ejendomsafdelingen bortforpagter også arealer.