[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Henrik er chef for 30 medarbejdere fordelt på etablissementerne Høvelte, Ballerup, Jonstrup, Hvidovre og Skalstrup. Indstillingen af Henrik Munck til Årets leder fortæller om en mand, der passer på sine folk, og som formår at lytte og handle på det, han hører. 

”Jeg gør meget ud af at inddrage mine medarbejdere. Jeg serverer ikke løsninger for dem. Jeg spørger, og så finder vi sammen en løsning. De er specialisterne, så ofte er min rolle at støtte dem i deres beslutning. Det er med til at motivere dem”, fortæller Henrik.

Henrik tror på at tage sig tid til at tale med folk, at være ærlig - også når det er en vanskelig besked, man skal give - og at holde hvad man lover. 

”De skal kunne regne med, hvad jeg siger. Det gælder både mine medarbejdere og vores kunder og brugere”. 

 
Foto: Henrik får overrakt diplom og gave af Hans J. Høyer, som er Direktør for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.