[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Udbuddet omfatter to folde - se kortbilag.
 
Arealerne er overvejende enge og græsslette med mere naturprægede delområder med mose, krat og vådområder. 

Forpagter skal være autoriseret økolog eller ansøge NaturErhverstyrelsen om omlægning når forpagtningsaftale indgås. 

Henvendelse vedr. arealet skal ske til Marlene Hertz Halborg på telefon 4171 0562 eller mail fes-ems04@mil.dk.

Vedr. drift- og areal spørgsmål: Landbrugskonsulent Lars Gleerup, tlf.: 6173 4678 eller mail lars@larsglerup.dk

Se udbudsmateriale her og tilbudsblanket.
 
Se udkast til forpagtningskontrakt.

Se Tro- og Loveerklæring.