[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Udbuddet omfatter én sammenhængende fold. Se kortbilag.

Arealet er overvejende overdrev med naturprægede delområder med mose og bevoksning. Der kan derfor ikke påregnes normal afgræsning på hele arealet. 

Forpagter skal være autoriseret økolog eller ansøge NaturErhverstyrelsen om omlægning når forpagtningsaftale indgås. 

Henvendelse vedr. arealet skal ske til Marlene Hertz Halborg på telefon 4171 0562 eller mail fes-ems04@mil.dk.

Vedr. drift- og areal spørgsmål: Landbrugskonsulent Lars Gleerup, tlf.: 6173 4678 eller mail lars@larsglerup.dk

Se udbudsmateriale her og tilbudsblanket.
 
Se udkast til forpagtningskontrakt og Bilag 1 - Kort over Bjergskov Overdrev.

Se Tro- og Loveerklæring.