[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Arealerne er hovedsagelig tidligere agerjord samt vedvarende græsarealer. Arealerne ligger spredt omkring Flyvestationen, dog sammenhængende i 4 områder (se oversigtskort). Udbuddet omfatter alle de på kortet markerede arealer, i alt 20 nummererede delmarker (se kort 1 - 4). Mange af disse er dog  reelt sammenhængende.

Arealerne udbydes til forpagtning som én samlet kontrakt - det vil sige til én forpagter. Forpagter kan søge og modtage tilskud efter egen vurdering. Bortforpagter skal dog orienteres om indgående aftaler. Der kan formentlig opnås Grundbetaling til arealerne. Det nødvendige antal betalingsrettigheder medfølger. 

Henvendelse vedr. arealet skal ske til Marlene Hertz Halborg på telefon 4171 0562 eller mail fes-ems04@mil.dk

BEMÆRK: Se NYT udbudsmateriale her.

Se forpagtningskontrakt med henblik på naturpleje

Se oversigtskort eller kort 1, kort 2, kort 3 eller kort 4.


Dato for besigtigelse: 18. marts 2015 kl. 13.
Mødested: Udenfor hovedvagten på Flyvestation Karup, Herningvej 30, 7470 Karup J.
Tilmelding til besigtigelse skal ske hos: Carl-Johan Ibh Aarestrup på telefon 9710 1550 - 2730, eller e-mail fes-dokar@mil.dk senest tirsdag d. 17. marts 2015.

Transport til arealet skal foregå i eget køretøj - vær opmærksom på at der kan forekomme markvej o. lign.