[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Udbuddet omfatter alle de på kortet markerede arealer, I alt 14 nummererede delmarker. Nogle af disse er dog reelt sammenhængende. Arealerne udbydes til forpagtning som én samlet kontrakt, det vil sige til en forpagter. 

Henvendelse vedr. arealet skal ske til Marlene Hertz Halborg på telefon 4171 0562 eller mail fes-ems04@mil.dk.

Se udbudsmateriale her.

Dato for besigtigelse: Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 10.00
Mødested: Ryes Kaserne, bygning 12.
Tilmelding for besigtigelse skal ske til: Henrik Gundersen, tlf. 7267 2170 eller på e-mail: fes-ldddofrc@mil.dk

Sidste frist for tilmelding: tirsdag d. 24 marts 2015