[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Komplet Ejendomsdatarapport kan hentes her.
Bygningstegninger/brugsplaner kan hentes ved at klikke på nedennævnte links

Tegningssæt 1
Tegningssæt 2

Forsvaret sælger nu Sønderborg kaserne der gennem mange år har været anvendt som Forsvarets Sergentskole.
Ejendommen er en klassisk uddannelsesejendom med hovedvægten lagt på undervisningslokaler, indkvarteringsfaciliteter samt administration.

Grundarealet er på 61.420 m2

Det bebyggede areal er på 7.462 m2. og det samlede etageareal udgør 21.184m2

Ejendommen udbydes efter statens regler i offentlig udbud af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

Besigtigelse af ejendommen kan foretages:

efter nærmere aftale ved henvendelse til Steen Hansen på telefon 4132 2904 eller pr. mail på fbe-ees08@mil.dk.