[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Ejendommene grænse op til et af Forsvarets store grønne øvelsesområder, der er beliggende i Allerød Kommune.

Der er her en enestående mulighed for at erhverve en bolig, ikke langt fra København, men midt i et naturskønt fredet området med skov og søer.

Husene er velindrettede 1-plans boliger med høje kældre. Alle boliger er ifølge BBR opført år 1957 med boligarealer der ifølge BBR varierer fra 97 m2 til 170 m2, hvortil kommer kældre. To af boligerne er fritliggende og de resterende 6 boliger er rækkehuse sammenbyggede tre og tre.

Forsvaret har opnået Landzonetilladelse og grundarealerne er under udstykning med grundarealer der varierer fra 700 m2 til ca. 1.174 m2.


NY deklaration erstatter side 63, 64 og 65 i udbudsmaterialet her

Udbudsmateriale med tilstandsrapporter, tilbudsblankette m.v. kan hentes her.

Akter fra Tingbog kan hentes her

Akter fra Tingbog kan hentes her

Prioriteringsliste supplerende tilbudsrunde her

Tilbudsblanketter (del af udbudsmateriale) kan hentes her

Ved tilbudsgivning kan der afgives tilbud på én eller flere boliger/ejendomme og der kan afgives tilbud med prioritet.

TILBUDSFRIST supplerende tilbudsrunde for de 5 højeste bydende (kun for tilbudsgiver i ordinær budrunde):  Onsdag den 10. Juli 2013 kl. 12.00

Nye besigtigelser:
• Onsdag den 15. maj kl. 15:00 - 16:30
• Mandag den 27. maj kl. 15:00 – 16:30
• Mandag den 10. juni kl. 15:00 – 16:30

Henvendelse vedr. ejendommen kan ske til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Peter Marcus Clausen, tlf.: 4196 2987, eller på mail: fbe-ees07@mil.dk.