Gennem en understøttelse af studiemiljøet i beboelseskvarteret søges skabt et bedre og mere inspirerende miljø for de studerende — et miljø som kan være bærende for en større dialog og interaktion på tværs af uddannelserne og på tværs af værn. Campus skal bringe større kvalitet til såvel udbyttet af selve studiet som på det mere sociale plan. Ønsket er at give de studerende de bedst mulige faciliteter til fordybelse i studierne og til at skabe sociale relationer uden for selve uddannelsesinstitutionen.

 

Nyboder som en campus bliver ikke en campus i traditionel forstand, som de klassiske fritliggende bygninger i et parkområde, som det kendes fra bl.a. de amerikanske universiteter, hvor en campus indeholder både biblioteker, auditorier, kollegier og opholdsområder. nyboder bliver en urban campus – en campus som et overskueligt og præcist afgrænset bykvarter med fællesfaciliteter, der understøtter studiemiljøet, og hvor selve uddannelsen/undervisningen foregår et andet sted i byen. Nyboder Campus bliver stedet hvor man mødes og lader sig inspirere — hvor man dyrker og styrker det fællesskab det er at være ansat i forsvaret.

 

Nyboder er en række fritliggende boligstokke i et enestående og intimt bymiljø, hvor de grønne gårdrum, der binder stokkene sammen til små karréer, spiller en væsentlig rolle og giver et stort tilskud til miljøet i og oplevelsen af kvarteret. gårdrummene skal fortsat underbygge og styrke denne identitet.

Sidst opdateret 14. oktober, 2022 - Kl. 10.16