På grund af det tidlige vintervejr, har det ikke været muligt at afslutte de sidste facade- og plantearbejder.

 

På bygningernes facader udestår mindre kalkearbejder og opmaling af gadenavne, den sidste finish med linoliemaling på vinduer og skodder samt afsluttende kalkning af skorstene. Disse arbejder genoptages, så snart vejret tillader det.

Visse plantearbejder i gårdrummet afventer ligeledes mildere vejr.

Der vil derfor være enkelte håndværkere i området i de kommende måneder. De containere og lignende, der står på Nyboder Plads, vil blive fjernet efterhånden, som de sidste arbejder afsluttes.

 

I uge 50 vil der blive udført kalkearbejder i weekenden på gavl og havemur ud mod Kronprinsessegade. Arbejdet udføres fra lift og under udførelse af arbejdet vil fortovet blive spærret af.

Sidst opdateret 13. december, 2023 - Kl. 10.29