Foto til Kulturnat-side_før restaurering_JF-Artikel

Foto: Jens Frederiksen

Rammer for projektet

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gennemfører restaureringen og moderniseringen af De Gule Stokke i Nyboder, og det forventes at blive udført over syv etaper:

 • Etape 1 (Hjertensfrydsgade og Delfingade) blev gennemført som pilotprojekt i 2011-2013 og blev støttet af A.P. Møller Fonden.
 • Etape 2 blev gennemført i 2018-2023 og omfatter 83 boliger i Haregade, Suensonsgade og Tigergade. Denne etape er også støttet af A.P. Møller Fonden.

Projektet

Nyboder er fyldt med små individuelle særpræg. Forud for restaureringen bliver hver bolig nøje opmålt og registreret, så de særskilte bevaringsværdier sikres i moderniseringsprocessen. Dermed bevares stedets ånd, og det fredede Nyboder kommer styrket ud af en modernisering, der samtidig vil gøre boligerne nutidige og fremtidssikre bebyggelsen mange årtier frem. Istandsættelsen afspejler balancen mellem bevaring af historiske værdier og nutidige boligkrav, hvor komfort og energibesparelse prioriteres højt.

 

Restaureringen af Nyboder indebærer blandt andet energioptimeringer i form af sikring mod træk og fugt, efterisolering, hvor det er muligt, og installation af ventilationsanlæg med varmegenvinding. Boligerne kobles derudover på fjernvarme.

 

Urban Campus

Visionen er at skabe et urbant campusområde i den centrale del af Nyboder for de studerende på Forsvarets uddannelsesinstitutioner i København. Ved at danne gode rammer for studier i beboelseskvarteret skabes der et bedre og mere inspirerende miljø for de studerende – et miljø, som kan være bærende for mere dialog og interaktion på tværs af uddannelserne og de forskellige værn. Campusområdet vil hermed bringe større kvalitet både i forhold til udbytte af studiet og på det sociale plan. 

 

I midten af hver af de lange stokke i campusområdet indrettes et fælleshus for de studerende. Fælleshuset bliver fleksibelt, så det kan benyttes til studiegrupper, møder, fællesspisning, sociale arrangementer mv. Den resterende del af bebyggelsen uden for campusområdet anvendes fortsat til boliger for Forsvarets udstationerede personel og deres familier.

 

Restaureringen og moderniseringen omfatter:

 • Dræn langs facaderne og fugtsikring af fundamenterne
 • Nye terrændæk og højisoleret gulvopbygning
 • Facaderenovering af ydervægge og isolering under vinduer
 • Reetablering af alle overflader
 • Istandsættelse af døre og vinduer samt montering af forsatsvinduer med lavenergiglas
 • Nye tagsten på tegltagene
 • Isolering af tagrum og indretning af pulterrum
 • Udskiftning af alle tekniske installationer
 • Bevaring af individuelle særpræg og detaljer i eksteriør og interiør
 • Nye køkkener og badeværelser i alle lejligheder
 • Bryggersfunktion i huse med to boliger med fælles vaskemaskine og tørretumbler
 • Nytænkning af friarealerne i gårdrummene
   
Sidst opdateret 18. april, 2024 - Kl. 08.59