Nyboder etape 2

 

- Tømning samt fra- og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade og Haregade

- Blandeanlæg ved byggeafsnit 2, fra- og tilkørsel af materialer

- Vådskæring af teglsten til gulve

- Arbejder med feincutter ifm. tilpasning af bevaringsværdige snedkerelementer