Kulturnatten Nyboder 2021

 

- Tømning samt fra- og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade

- Blandeanlæg ved byggeafsnit 2, fra- og tilkørsel af materialer

- Stilladsarbejder ifm. med kalkning af gavle i byggeafsnit 5

- Vådskæring af teglsten til gulve

- Arbejder med feincutter ifm. tilpasning af bevaringsværdige snedkerelementer

- Omlægning af dræn i gårdrum i byggeafsnit 1

- Belægningsarbejder på fortov i byggeafsnit 1

- Terræn- og anlægsarbejder i gårdrummet i byggeafsnit 1 påbegyndes primo oktober 2022

- De kommende weekender vil der blive udført teknikarbejder inde i husene i byggeafsnit 3-5 (forventes ikke at støje)

 

I Byggeafsnit 1 er der fra 1. juli kun begrænset byggeplads. I perioden indtil gårdhaven bliver færdig, er der på hhv. Tigergade og Suensonsgade midlertidige foranstaltninger til håndtering af dagrenovation, post, og cykelparkering for beboerne i Tigergade 9-14 og Suensonsgade 1-7 (ulige numre). Omfang af byggeplads samt placering af faciliteterne fremgår af byggepladsplan for de korte stokke.