Byggepladsplan Nyboder

 

Det drejer sig om følgende:

  • Tømning samt fra- og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade
  • Blandeanlæg ved byggeafsnit 2, fra- og tilkørsel af materialer
  • Vådskæring af teglsten til gulve
  • Arbejder med feincutter ifm. tilpasning af bevaringsværdige snedkerelementer
  • Omlægning af dræn i gårdrum i byggeafsnit 1

 

I Byggeafsnit 1 er der fra 1. juli kun begrænset byggeplads. I perioden indtil gårdhaven bliver færdig, opstilles der på hhv. Tigergade og Suensonsgade midlertidige foranstaltninger til håndtering af dagrenovation, post, og cykelparkering for beboerne i Tigergade 9-14 og Suensonsgade 1-7 (ulige numre). Omfang af byggeplads samt placering af faciliteterne fremgår af vedhæftede/nedenstående byggepladsplan for de korte stokke.