D. 1. februar 2022 overtager Ejendomsstyrelsen Etablissementsservice og Skyde- og øvelsesområder. 1. april overdrages Kantine & rengøring, mens Teknik og bygninger overgår 1. juni.

 

I efteråret 2021 offentliggøres to udbud på området Etablissementsservice. Der er tale om to separate udbud. Èt udbud på affaldsområdet og ét udbud på arealpleje/vintertjeneste. For affaldsområdet vedrører udbuddet indsamling af affald fra udendørs containere/affaldspladser og bortskaffelse heraf. For arealpleje udbydes de fleste opgaver inden for området, så som græsslåning, beskæring af buske, afretning af grusveje mv.

 

Udbuddene offentliggøres 1. oktober, så det er muligt at have nye leverandører på plads pr. 1. februar 2021.

Tidsplan for overgang til ny model for drift af etablissementerne
Tidslinje_FES2_web

Sidst opdateret 18. november, 2021 - Kl. 10.20